Jesteśmy ciekawi pomysłów
i potrzeb Twojej organizacji!

Świadczymy usługi w zakresie oprogramowania na zamówienie oraz transformacji cyfrowej istniejących narzędzi biznesowych, integracji systemowej a także kompleksowego zapewniania jakości oprogramowania oraz realizacji wsparcia DevOps.
Transformacja cyfrowa Oprogramowanie na zamówienie
Projektowanie systemów IT

Dobrze zaprojektowane rozwiązania informatyczne – innowacyjne, całościowe, a przede wszystkim idealnie dopasowane do specyfiki firmy – stanowią dzisiaj fundament sprawnego i efektywnego konkurowania na rynku.

My możemy takie dla Ciebie stworzyć.

Punktem wyjścia do przygotowania projektu jest dogłębna i rzetelna analiza specyfiki, potrzeb oraz prognoz rozwoju firmy. Wiemy jak rozpoznać potrzeby, zidentyfikować słabe punkty i oszacować ryzyko inwestycji. Istotną rolę w tym procesie odgrywają użytkownicy końcowi i ich oczekiwania.

Projektowanie polega na zdefiniowaniu niezbędnych narzędzi (struktur danych, zasobów informacyjnych, algorytmów przetwarzania danych itd.) i zaplanowaniu ich działania tak, by spełniały określone wcześniej wymagania. Jest to centralna, koncepcyjna praca nad systemem.

W efekcie powstaje prototyp – nasza propozycja najlepszego rozwiązania postawionego problemu. Wspólnie weryfikujemy, czy to jest to i nanosimy zmiany. Całość staje się podstawą do wdrożenia systemu.

Integracja systemowa
Wdrażanie systemów IT

Punktem wyjścia do prac wdrożeniowych jest dobrze opracowany projekt systemu. Wyznacza on niezbędne narzędzia, funkcje, jakie mają pełnić oraz kolejność realizacji poszczególnych elementów. Jednak nawet najlepszy projekt zdałby się na nic bez dobrego i doświadczonego zespołu wdrożeniowego.

My takim dysponujemy.

Zespół wyznaczony do wdrożenia składa się z:
programistów​ wyspecjalizowanych w różnych technologiach, w których rękach spoczywa wytworzenie całego oprogramowania zgodnie ze specyfikacją,
testerów​, których zadanie polega na weryfikacji i wychwyceniu wszelkich niezgodności oraz nieużyteczności,
– oraz project managera​, który organizuje pracę całego zespołu i jest w stałym kontakcie z Klientem.

Cały proces wdrażania dedykowanych systemów informatycznych podzielony jest na etapy​, zgodnie ze szczegółowym harmonogramem. Wykonanie każdego z nich odbywa się z optymalnym wykorzystaniem​ czasu, zespołu ekspertów i zasobów finansowych. Dbamy o to, by nie przekraczać założonych kwot i terminów.

Szczególny nacisk kładziemy na to, by wszystko odbywało się w porozumieniu z Klientem​. Wszelkie bieżące modyfikacje ustalamy wspólnie, po to, by efekt był zgodny z jego oczekiwaniami i potrzebami.

Ten etap cyklu życia systemu kończy się na jego uruchomieniu​, a dalej weryfikacji jego działania i dostosowywaniu go do zmieniających się potrzeb biznesu i użytkowników.

Kompleksowe zapewnianie jakości oprogramowania
Testy manualne i automatyczne

Testowanie oprogramowania ma miejsce na wszystkich etapach jego życia: począwszy od etapu składania wymagań, wczesnych wersji tworzonej dokumentacji, aż do momentu wdrożenia finalnego produktu. Jest ono niezbędne szczególnie podczas procesu implementacji, jeśli w efekcie ma powstać system zgodny z wymaganiami i przede wszystkim funkcjonalny. Równie ważna jest jego weryfikacja po uruchomieniu.

Testując nie tylko znajdujemy błędy, ale także proponujemy usprawnienia​.

Podstawą do wykonania tej usługi jest precyzyjnie sporządzona specyfikacja systemu​. Powinna ona dokładnie określać oczekiwane działanie i dzięki temu pozwalać na stworzenie scenariuszy testowych​, które posłużą do przeprowadzenia testów.

Proces testowania polega przede wszystkim na przeprowadzeniu testów manualnych​. Umożliwiają one zapoznanie się z systemem i weryfikację funkcjonalności oraz użyteczności systemu z perspektywy zarówno specjalisty, jak i użytkownika. Niezastąpiona jest tu kreatywność i szczegółowość testera.

W określonych sytuacjach stosowane są również testy automatyczne​, np. w celu zbadania wydajności systemu w obliczu obciążenia lub gdy konieczne jest wielokrotne powtarzanie określonych czynności. Wówczas odpowiednio wykwalifikowany tester przygotowuje skrypty i programy, które po uruchomieniu wykonają zlecone im zadanie.

W efekcie Klient otrzymuje raport​ wskazujący błędy o różnej wadze, które należy naprawić, a także zalecane usprawnienia, by system lepiej spełniał zadane mu funkcje.

Zarządzanie dokumentami i obieg dokumentów
Outsourcing IT

Outsourcing w obszarze IT polega na wykorzystywaniu zasobów i usług zewnętrznej firmy informatycznej, której jako specjalistom zleca się opiekę nad wybranym aspektem działalności przedsiębiorstwa. Dzięki temu, że zagadnienia z tego obszaru wykonają oni efektywniej, organizacja może skupić się na swojej działalności i tym samym zwiększyć wydajność, jednocześnie zmniejszając koszty.

Zyskaj spokój ducha i powierz obsługę informatyczną nam.

Świadczona przez nas usługa może obejmować zarówno pełną obsługę​, jak i tylko wybrane przedmioty lub procesy​, dla których firma potrzebuje wsparcia. Oferujemy utrzymanie i rozwój systemów informatycznych, zaczynając od infrastruktury (sprzęt komputerowy, serwerownie, telekomunikacja), poprzez systemy operacyjne i bazy danych, aż po oprogramowanie warstwy aplikacyjnej i usługi konsultacyjne.

Praktykujemy także outsourcing pracowniczy​. Współpracujemy z profesjonalistami biegłymi w poszczególnych technologiach, którzy są gotowi dołączyć do zespołu Klienta na czas realizacji konkretnego zlecenia. Są to specjaliści, którzy znają realia biznesu i wchodząc do organizacji wniosą ze sobą wiedzę i doświadczenie, niemożliwe do pozyskania samodzielnie w tym samym czasie.

Wybierając naszą firmę klienci zyskują elastyczność​ płynącą z szerokiego wachlarza naszych usług, a także pewność i bezpieczeństwo​ wynikające z naszego doświadczenia, że informatyczna część ich przedsiębiorstwa będzie funkcjonować bez zarzutów.

Wsparcie DevOps 24/7
Administrowanie systemami IT

System informatyczny to zbiór powiązanych ze sobą elementów. Odpowiednie administrowanie nimi jest gwarancją nie tylko ciągłości i sprawności ich działania, lecz również szeroko rozumianego bezpieczeństwa IT. Do pełnienia tej roli potrzeba firmy stabilnej, z doświadczeniem i wiedzą, która jest utrzymywana wewnątrz organizacji.

Jesteśmy odpowiednim wyborem.

Nasza rola w tym zakresie polega na:
– nadzorowaniu pracy powierzonych systemów,
– instalowaniu i aktualizacji oprogramowania,
– dbaniu o bezpieczeństwo systemu i danych w systemach,
– zarządzaniu kontami i uprawnieniami użytkowników,
– konfiguracji sieci,
– nadzorowaniu, wykrywaniu i eliminowaniu nieprawidłowości,
– tworzeniu dokumentacji zmian,
i wielu innych czynnościach związanych z opieką nad systemem informatycznym.

Powierzając nam administrowanie swoim systemem możesz mieć pewność, że wiedza o nim będzie częścią naszej firmy, dzięki czemu nie tylko praca systemu, ale także nasza współpraca będzie płynna i niezachwiana. Możesz liczyć na nasze wsparcie.

Twoja organizacja jest w punkcie zwrotnym?
Potrzebujesz projektu, wdrożenia, opieki,
a może kompleksowej usługi?
Jesteśmy, żeby pomóc Ci zrealizować potrzeby
Twojej organizacji w każdym wymiarze.